Планета

ПРОВЕРКА на здравноосигурителния статус (за клиенти)
ВХОД за координатори

Доброволно здравно осигуряване

Доброволното здравно осигуряване е предназначено за тези, които искат да осигурят на себе си и на семействата допълнително здравно обслужване над това, което им осигурява Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/.

“ЗОД - Планета” ЕАД Ви дава възможност за:

  • допълнителен обем от услуги над осигурените по линия на задължителното здравно осигуряване в извънболничната и болнична помощ;
  • санаториално лечение, профилактика, рехабилитация, стоматологични услуги, заплащане на лекарства и консумативи в аптеки;
  • ползване на здравни услуги, когато са нарушени осигурителните Ви права по линия на задължителното осигуряване;
Клиентите на “ЗОД - Планета” ЕАД имат право на избор на здравни услуги, обособени в пакети и нива на покритие, в съответствие с нуждите си.

Лична здравноосигурителна партида

“ЗОД - Планета” ЕАД Ви предлага възможност да създадете лична здравноосигурителна партида, в която да акумулирате средства, като внасяте суми в размер и периодичност по Ваш избор.
Вноските за доброволно здравно осигуряване са освободени от данъчно облагане и намаляват Вашите данъци.
Набраните в личните партиди суми се увеличават в резултат на инвестирането им в подходящи финансови инструменти, регулирани от Закона и контролирани от Комисията за финансов надзор.
Остатъкът от лимита по личната си партида можете да проверявате по всяко време тук.

Семейно здравно осигуряване

“ЗОД - Планета” ЕАД предоставя възможност за сключване на семейни здравноосигурителни договори. При тях осигуряващи са платежоспособни членове на семейството, а здравните услуги се ползват от всички членове на семейството – съпруг, съпруга, дете или родители.

Висококачествено здравно обслужване

При възникнал здравословен проблем сме в състояние да Ви предоставим информация и достъп до най-добрите лечебни заведения и специалисти в страната, до модерните технологии и апаратура за извършване на високо специализирани изследвания и дейности за диагностика, лечение и рехабилитация.
Лечебните заведения, с които имаме сключени договори, ще Ви предоставят отстъпки от цените си за свободен прием на пациенти.